Späť

MENKE LEGAL v médiách

16.10.2020

Nová právna úprava na zlepšenie podnikateľského prostredia – „podnikateľské kilečko“

Národná rada Slovenskej republiky 9. júla 2020 schválila v skrátenom legislatívnom konaní zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú…

21.9.2020

Digitalizáciu procesov medzi štátom a podnikateľmi treba zlepšiť

Pandémia dočasne zastavila celý svet, podporila však využívanie nových technológií v podnikoch. Tie pochopili, že musia viac investovať do kvalitných a na…

15.1.2019

Modernizácia verejného sektora cez energetickú efektívnosť

Subjekty verejného sektora si často kladú otázku: Odkiaľ vziať istotu, že investície do rekonštrukcie technologického vybavenia budov sa nám skutočne vrátia…

2.1.2019

Nariadenie o klinickom skúšaní liekov – aké odvážne zmeny v procese schvaľovania môžeme očakávať?

V roku 2014 bolo prijaté Európskym parlamentom a Radou nové Nariadenie (EÚ) č. 536/2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie (ďalej len „Nariadenie“).…

12.12.2018

Dôsledky porušenia ochrany osobných údajov z praktického pohľadu

Ochrana osobných údajov má právny základ nielen v zákone o ochrane osobných údajov, ale taktiež v čl. 19 ods. 3 Ústavy, v zmysle ktorého:…

14.11.2018

Nové pravidlá v procese zlučovania obchodných spoločností

Národná rada Slovenskej republiky dňa 12. 10. 2017 schválila návrh znenia novely Obchodného zákonníka zameriavajúcu sa okrem iného aj na „nepoctivé“…

11.10.2018

Ako môžu rodinné podniky využiť štátnu (finančnú) pomoc?

Problémom začínajúceho podnikania nie je deficit podnikateľských zámerov, ale nájdenie dostatočných finančných prostriedkov na ich realizáciu. Otázka…

20.9.2018

Prevod rodinného majetku

Cieľom pravdepodobne každej podnikajúcej rodiny je nastavenie majetkovej štruktúry tak, aby budúce generácie mali z majetku čo najväčší úžitok,…

13.9.2018

Aj rodinné firmy môžu expandovať do zahraničia

Či už ide o rodinný podnik alebo nie, v záujme každého podnikateľa je dosiahnuť zisk a čo najviac prosperovať. Motivácia k dosiahnutiu zisku sa o to viac prejavuje…

23.8.2018

GDPR a zdravotnícke zariadenia

Úprava ochrany osobných údajov sa dotýka každého podnikateľského subjektu, aj rodinných firiem, pričom osobitne sa vzťahuje na poskytovateľov zdravotnej…