Späť

MENKE LEGAL v médiách

16.3.2021

Týkajú sa pravidlá hospodárskej súťaže aj nepodnikateľov?

Prísne pravidlá na ochranu voľnej hospodárskej súťaže, na ktoré dohliada Európska komisia (ďalej len „Komisia“) v súčinnosti s vnútroštátnymi súťažnými autoritami sú povinné dodržiavať všetky subjekty…

4.3.2021

Pandémia COVID-19 urýchľuje digitalizáciu firiem

Globálna pandémia ochorenia COVID-19 sa dotkla nielen bežného života obyvateľov, ale rovnako aj podnikateľského sektora. Prijímané opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19, ktorých cieľom…

24.2.2021

Kde sú hranice mimoriadne nízkej ponuky vo verejnom obstarávaní?

Inštitút mimoriadne nízkej ponuky a jej vyhodnocovania spôsobuje v aplikačnej praxi nemalé problémy. Zadávatelia verejných zákaziek často na tento inštitút neprihliadajú, pretože nevedia určiť, či sa určitá…

17.2.2021

Hrozba likvidačnej pokuty pri prevádzkovaní e-shopu alebo čo (ne)robiť v prípade predaja cez internet

Internet sa v minulom roku stal takmer výhradným miestom predaja spotrebného tovaru. Inak tomu nebude ani v roku 2021, keďže aj tento sa nesie v duchu prísnych opatrení proti stále trvajúcej pandémii COVID-19.…

29.1.2021

Aplikačné problémy zákazu konkurencie v obchodných záväzkových vzťahoch

V poslednom období sa možno stretnúť so silnejúcou snahou podnikateľov obmedziť svojich obchodných partnerov v aktivitách, ktoré by mohli mať konkurenčný charakter k ich činnosti. Dojednávanie tzv. konkurenčných…

7.1.2021

COMPLIANCE je pre spoločnosti stále výzvou

Compliance, termín používaný pre označenie súboru opatrení a predpisov zabezpečujúcich súlad interných pravidiel a postupov s platnou právnou úpravou a dodržiavanie vnútornej kultúry, spoločenskej zodpovednosti…

16.12.2020

Nesprístupnenie informácií – prevažujúci verejný záujem alebo svojvôľa povinnej osoby?

Dňa 1. januára 2021 uplynie presne 20 rokov od nadobudnutia účinnosti zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých…

1.12.2020

Dopad Mimoriadnej situácie COVID-19 na fungovanie kolektívnych orgánov obchodných spoločností.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou (stále trvajúcou) bol prijatý celý rad opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré…

29.10.2020

Obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu vo svetle zmien obchodného zákonníka účinných od 1. októbra 2020

Dlho avizovaná rozsiahlejšia novela Obchodného zákonníka, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila ešte v októbri 2019 vstúpila…

16.10.2020

Nová právna úprava na zlepšenie podnikateľského prostredia – „podnikateľské kilečko“

Národná rada Slovenskej republiky 9. júla 2020 schválila v skrátenom legislatívnom konaní zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú…