Späť

MENKE LEGAL v médiách

3.11.2022

Ľudia sa súdia pre rast cien v stavebníctve. Indexáciu dajte do zmluvy, radí firmám advokátka

Podnikateľov by potešili zmeny v legislatíve týkajúce sa možnosti jednostrannej úpravy ceny na základe zmien v inej cene alebo zloženom ukazovateli cien, hovorí pre TREND

18.2.2022

Bude diskusia predstavovať riziko trestného stíhania?

Koncom roka 2021 predstavilo Ministerstvo spravodlivosti návrh zákona[1], ktorým sa s účinnosťou od 1.6.2022 má meniť a dopĺňať Trestný zákon. Uvedená novela prináša rozsiahle…

26.1.2022

Dodržiavanie GDPR pri overovaní COVID PASSOV a iných potvrdení v režime OP a OTP

V súčasnosti sú to už viac ako dva roky od vypuknutia bezprecedentnej globálnej krízy zapríčinenej ochorením COVID-19, pričom v rámci neustálej snahy odvrátiť vyhlásenú pandemickú situáciu, vlády a ďalšie príslušné orgány členských…

3.11.2021

Existuje účinná ochrana verejných financií pri zadávaní podlimitných zákaziek obstarávateľmi?

Účelom zákona o verejnom obstarávaní [1] je v prvom rade zabezpečenie nákupu tovarov, služieb a stavebných prác hospodárnym a efektívnym spôsobom so zohľadnením konkrétnych potrieb…

16.3.2021

Týkajú sa pravidlá hospodárskej súťaže aj nepodnikateľov?

Prísne pravidlá na ochranu voľnej hospodárskej súťaže, na ktoré dohliada Európska komisia (ďalej len „Komisia“) v súčinnosti s vnútroštátnymi súťažnými autoritami sú povinné dodržiavať všetky subjekty…

4.3.2021

Pandémia COVID-19 urýchľuje digitalizáciu firiem

Globálna pandémia ochorenia COVID-19 sa dotkla nielen bežného života obyvateľov, ale rovnako aj podnikateľského sektora. Prijímané opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19, ktorých cieľom…

24.2.2021

Kde sú hranice mimoriadne nízkej ponuky vo verejnom obstarávaní?

Inštitút mimoriadne nízkej ponuky a jej vyhodnocovania spôsobuje v aplikačnej praxi nemalé problémy. Zadávatelia verejných zákaziek často na tento inštitút neprihliadajú, pretože nevedia určiť, či sa určitá…

17.2.2021

Hrozba likvidačnej pokuty pri prevádzkovaní e-shopu alebo čo (ne)robiť v prípade predaja cez internet

Internet sa v minulom roku stal takmer výhradným miestom predaja spotrebného tovaru. Inak tomu nebude ani v roku 2021, keďže aj tento sa nesie v duchu prísnych opatrení proti stále trvajúcej pandémii COVID-19.…

29.1.2021

Aplikačné problémy zákazu konkurencie v obchodných záväzkových vzťahoch

V poslednom období sa možno stretnúť so silnejúcou snahou podnikateľov obmedziť svojich obchodných partnerov v aktivitách, ktoré by mohli mať konkurenčný charakter k ich činnosti. Dojednávanie tzv. konkurenčných…

7.1.2021

COMPLIANCE je pre spoločnosti stále výzvou

Compliance, termín používaný pre označenie súboru opatrení a predpisov zabezpečujúcich súlad interných pravidiel a postupov s platnou právnou úpravou a dodržiavanie vnútornej kultúry, spoločenskej zodpovednosti…